INFORMÁCIE O DIEŤATI  
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum a miesto narodenia :
Štátna príslušnosť :
Národnosť:
Bydlisko:
Zdravotná poisťovňa :
INFORMÁCIE O OTCOVI DIEŤAŤA  
Meno a priezvisko otca:
Mobil:
Email:
Zamestnanie:
Štátna príslušnosť :
Národnosť:
Bydlisko:
INFORMÁCIE O MATKE DIEŤAŤA  
Meno a priezvisko matky:
Mobil:
Email:
Zamestnanie:
Štátna príslušnosť :
Národnosť:
Bydlisko:
   
Mená súrodencov, prípadne ich vek:
   
Žiadame o prijatie dieťaťa s nástupom od:
/uviesť predpokladaný dátum, termín nástupu, ktorý by Vám vyhovoval/
V prípade doby určitej ,uveďte aj predpokladaný termín ukončenia
Máme záujem o celodenný pobyt ,doobedňajší pobyt ,niekoľkodňový pobyt ,náhodný pobyt, iné:
/uviesť rozsah/
Predbežne máme záujem o balíček služieb:
/balíčky služieb sú uvedené v rubrike /prihláška –cenník/
   
DOTAZNÍK / príloha k žiadosti... /  
Navštevovalo Vaše dieťa v minulosti MŠ, DC, a pod.zariadenie ?
(uviesť ktoré , odkedy a dokedy)
Navštevoval resp. navštevuje súrodenec naše DC
(možná zľava)
Prekonané významné ,alebo chronické ochorenie
(uviesť aké)
Hendikep
Záľuby
O aké jazyky máte záujem?
Aké jazyky ovláda otec, matka
(uveďte rozsah ,aktívne, pasívne)
Spáva vaše dieťa s hračkou
Používa Vaše dieťa dudlík?
(uveďte rozsah)
Používa / ovláda čiastočne dieťa aj iný
jazyk ,ako slovenčinu
Má Vaše dieťatko nejaké vyhradené jedlo, ktoré nezje ,alebo zje len ťažko?
Je Vaše dieťa zvyknuté na obedňajší spánok?
Má Vaše dieťatko nejaké špeciálne návyky/potreby pri zaspávaní?
Na akej úrovni sú hygienické návyky
Vášho dieťaťa?
ak iné uviesť:
Vie sa Vaše dieťa samo obuť/vyzuť, zapnúť/zašnurovať topánky?
ak iné uviesť:
Na akej úrovni je sebaobsluha Vášho dieťaťa?
ak iné uviesť:
Chcete nás ešte na niečo upozorniť?
   
 

Rodičia odoslaním formulára prehlasujú, že poskytnutie údajov v prihláške je dobrovoľné s tým, že tieto údaje môžu byť spracované a použité pre účely DC –AKG v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z.. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 ods. 3 cit. zákona je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.